Saturday, 28 April 2012

Looking for geese - Ganzen kijken


English: Today I walked in Raalte. The plan was, among others, a visit to the Drostenkamp ponds. I heard that there were young geese. I had to see and photograph them! It was warned that the geese would fiercely defend their young. The plan was to approach them with caution. I had almost given up, when I saw them. They were all together: three families feeding on the other side of the last pond. A beautiful sight!


Nederlands: Vandaag een rondje Raalte gelopen. Op de planning stond onder anderen een bezoek aan de Drostenkamp vijvers. Ik hoorde dat daar jonge ganzen waren. Dat moest ik zien en fotograferen! Men waarschuwde dat de ganzen hun jongen fel zouden verdedigen. Het plan was ze voorzichtig te benaderen. Ik had de moed al bijna opgegeven, toen ik ze toch nog zag. Ze waren met zijn allen: drie gezinnetjes aan het eten aan de andere kant van de laatste vijver. Een mooi gezicht!
As soon as I got closer, the adults stopped eating. They looked at me suspiciously, kept an eye on me, but made ​​no effort to attack.

Meteen toen ik dichterbij kwam, stopten de volwassenen met eten. Ze keken me argwanend aan, hielden me in de gaten,  maar deden geen pogingen om aan te vallen.


The geese made a few sounds. And immediately they all walked to the water. They never took their eyes of of me. They thought that person with the camara is something to avoid.

De ganzen maakten een paar gakkende geluiden. En meteen wandelde de hele club naar het water. Ze hielden me nauwkeurig in de gaten. Ze vonden dat mens met die camera maar niets.


One by one they went into the water.

Een voor een gingen ze het water in.


The 3 families neatly together.

De 3 gezinnetjes keurig bij elkaar.


The largest family has 9 goslings. They are also the smallest.

Het grootste gezin heeft 9 ganzenkuikens. Ze zijn ook het kleinst.


A family with 3 goslings ...

Een famielie met 3 ganzenkuikens ...


and one with 4. One of them has a different color.

en een met 4. Een er van heeft een heel ander kleur.


Not even with the bread, could I persuade them to come back.

Zelfs met het voeren van brood kon ik hun niet over halen terug te komen.


There were others very happy with the bread.

Er waren wel anderen blij met het brood.


The ducks singles club.

De eenden vrijgezellenclub.

The end - Einde